Galaxie Team
GALAXIE
Bořek, pátek 12.7.2024, 13:59:26
Hemisphere (2. díl)

Hemisphere (2. díl)

Dnes vám přínášíme druhý díl povídky Hemisphere s názvem Cesta na Abaras.
 

Neil nervózně třímal řídící páku Anathemy. Anathema se lehce snesla na přistávací plošinu královského domu královské rodiny z Korinu. Neil stále vzpomínal na roztržku na velitelské lodi z Harakasu, opustil velitelský můstek Anathemy. Stařec před soubojem na Harakasu promluvil o nějakých legendách a proroctvích. Obyvatelé Korinu jsou ryze pověrčiví a s nebývalou pílí opečovávají své knihovny v pevnosti pod tímto honosným domem. Neil otevřel hydraulické dveře Anathemy a vydal se k radě nejvyšších, identifikoval se u vchodu, pak už se jen prodíral chodbami komplexu. Cestou potkal několik známých tváří, kterým jen pokynul na pozdrav. Konečně stanul před dveřmi do sálu, kde sídlí rada nejvyšších, dveře se samy otevřely a Neil nervózně vstoupil.

Když Neil vstupoval do svátečního sálu, upíraly se již na něj zraky členů rady. Předseda v čele rady promluvil ,,Již jsme tě očekávali, Neile." Na jeho slova navázala žena po Předsedově levici ,,Harakasové nám před půl hodinou vyhlásili válečný stav, zaútočili již na dvě významná obchodní města na jihu země. Dle legend a proroctví předpokládáme, že naše vyjednávací skupina zahynula na Harakasu …", pokračoval muž napravo s kápí stáhnutou hluboko do obličeje: ,,A proto je na nás, abychom sjednali mír s bratry z Abarasu a spojili své síly proti zlé moci z Harakasu." Opět na mužova slova navázal předseda: ,,Složíme tříčlennou skupinu, kterou doprovodíš až na Abaras, poté se pokusíte sjednat mír. Bude to sice těžký úkol, ale závisí na tom naše životy a osud naší galaxie." Neil se opovážil Předsedy otázat: ,,Proč já, pane?", ,,Legenda vypráví o muži, který se vypraví s členy vyjednávací skupiny přímo do čela nepřítele a do jeho hanebné léčky. Nepřítele, který bude usilovat o naše poznatky moci jedné zbraně. Tehdy všichni padnou, ale on se vrátí zpět na Korin! Zbytek legendy se určitě dozvíš, AŽ nadejde čas." Neil nebyl s odpovědí příliš spokojen, spíše zaskočen a zasadila mu brouka do hlavy. Předseda poručil: ,,A nyní se, Neile, odeber ku spánku, až se ráno probudíš, dostane se ti jídla a vydáme se na Abaras." Neil Předsedu poslechl.

Neil se probudil o dopoledni, jak pravil předseda, dostalo se mu nevídané péče a najedl se do syta. Brzy na to jej navštívil Předseda osobně. ,,Neile…" oslovil jej Předseda ,,… naše skupina bude složena ze tří lidí. Bude se jednat o nás tři největší zástupce rady. Všichni tři, co jsme k tobě včera promlouvali." Neilovi se vybavil předseda, žena a muž s kápí ve tváři. ,,Jsi připraven?" ujistil se předseda ,,Ano jsem." odvětil Neil. ,,Dobrá" přikývnul předseda a naznačil cestu ke dveřím ,,Vydáme se tedy na cestu, následuj mě." Neil v doprovodu Předsedy procházel zpět chodbami královského domu, cestou přibrali zbývající dva členy a vydali se k lodi. Na přistávací ploše domu stála Anathema.

Všichni se usadili do přepravního prostoru, až na Neila, ten stál u dveří a rozhlížel se. Členové rady se usadili kolem kruhového stolu a tiše se radili. Neil jim nerozuměl ani slovo, nakonec vstal Předseda a předal Neilovi se slovy ,,Je čas vydat se na cestu." souřadnice, Neil kývl a vydal se na velitelský můstek Anathemy.

Let probíhal klidně a Neil bděle pozoroval palubní přístroje. Asi po třech hodinách letu Neila navštívila jeho jediná pasažérka. Neil se lehkomyslně ohlédnul a spatřil ji. Žena ze sebe sundala svůj těžký plášť, na velitelský můstek Anathemy přišla v již krásných dlouhých svátečních šatech. Vypadala nádherně a neodolatelně, jakoby z ní vyzařovala moc, která Neila přitahovala. Neil se pokusil rychle vzpamatovat a jen stežka se ovládl. Žena se posadila vedle Neila na místo navigátora, ale Neil dělal jakoby si jí nevšímal a věnoval se pilotování. Žena se náznakem pousmála a pokusila se navázat rozhovor ,,Kolik nám ještě zbývá paliva?", Neil se zarazil, nedostatek paliva jej tížil celou cestu na Abaras. Neil ženě odpověděl ,,Na cestu na Abaras máme paliva dostatek, ale nepřijmou-li nás a nedoplní nám palivo, nemáme šance se vrátit zpět do Korinu.", k Neilovu údivu to s ženou nic neudělalo, jen klidně pokračovala v debatě ,,To jsem si mohla myslet. Přijetí na Abaras nebude hračkou, hlídky kolem planety má na starosti syn panovníka z Abarasu. Jmenuje se Duncan a již mnoho let vyvolává rozpory mezi našimi rody. Počítám, že nás nepropustí.", zaskočený Neil se zmohl na otázku ,,Co pak tedy?" žena skálopevně odpověděla ,,To nevím, ale nyní se soustřeďte, blížíme se k Abarasu."

V následujících minutách letu navázal Abaras s Anethemou spojení. Neil hovořil do vysílačky ,,Hlásí se diplomatická loď Anathema za královský rod z Korinu. Posádka je čtyřčlenná, tři muži a jedna žena. Žádáme povolení o přistání a přijetí u jeho veličenstva.", po nekonečné chvíli čekání se ozvala odezva Abarasu ,,Abaras diplomatické lodi Anathema. Všechny body vašich požadavků jsou zamítnuty velitelem naší blokády, lordem Duncanem.", v tom do mikrofonu promluvila žena po Neilově pravici ,,Neseme vašemu králi zprávy o hrozícím nebezpečí a o poselství, které má spojit naše rozloučené národy proti zlé síle." Z mikrofonu se už neozvala odpověď. Za Anathemu se bleskurychle a nepozorovaně přemístili dva útočné letouny, než je Neil zaregistroval a pokusil se uniknout začaly letouny na Anathemu pálit, zasáhli ji trup a křídlo. Anathema se zakolébala. Neil nabral rychlost, proletěl hbitě nad blokádou. Pak už se jen Anathema snášela bezvládně dolů atmosférou Abarasu.

Další články seriálu Hemisphere:

pošli na vybrali.sme.sk

Diskuze k článku Hemisphere (2. díl) (0 komentářů)
Příspěvky vyjadřují názor jejich autorů a redakce tohoto serveru nenese odpovědnost za jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstranit. Nepřijatelné jsou hlavně urážky, vulgarismy, rasismus, nevyžádaná reklama a příspěvky, které nesouvisejí s tématem článku.
© Copyright 2003 - 2024 Peter Sedlařík (Galaxie) | RSS | ISSN 1801-2132