Galaxie Team
GALAXIE
Liliana, neděle 25.2.2024, 20:39:11
Hemisphere (1. díl)

Hemisphere (1. díl)

Proroctví se naplnila - tak je pojmenována první kapitola povídky, kterou vám právě dnes přinášíme.
 

Anathema přistála na velitelské lodi Harakasu. Neil, pilot a doprovod vyjednávací skupiny se odpásal a vydal se za zbytkem posádky. Neil vlastně nevěděl o svém poslání skoro nic, měl jen dopravit prapodivného starce, ženu a dva záhadné muže na velitelskou loď flotily Harakas. Celá tato flotila, složená z 60 meziplane­tárních bitevních lodí, přistála před třemi dny na souhvězdí Delty, asi stovku světelných minut od Neilovy rodné planety, Korinu.

Předpokládá se, že Harakasové přijeli vyhubit obyvatele Korinu, ale po dvou dnech kotvení na Deltě se audiovizuálně spojili s Korinem. Harakasové chtějí, aby na jejich loď přiletěli zástupci vlády a posvátných Korinských knihoven. Tak se stalo a Neil se svou záhadnou posádkou je tu.

Neil připravil svou posádku k opuštění lodi, stařec v dlouhém kabátci s plnovousem a o holi se postavil do čela a vedl skupinu k východu. Automatické dveře Anathemy se otevřely, stařec se rozhlédl, na přistávací plošině stál jen jeden slavnostně oděný muž s přívětivým vzezřením. Stařec mu kývnul na pozdrav a muž mu odvětil. Oba mlčeli. Muž posádce Anathemy naznačil cestu a jako příklad se jí sám vydal, skupina ho následovala. Procházeli několika chodbami, až dorazili do sálu. Zřejmě se jednalo o královský sál, byla to obrovská kruhová místnost zdobena mnoha malbami. U každého z 13 bočních pilířů stál ozbrojený strážný. Naproti dveřím, kterými do sálu vstoupil Neil, stál královský trůn, na něm seděl stařec s korunou. Honosnost a výzdoba sálu Neila až udivovala, postavil se napravo ode dveří, žena nalevo, dva muži se zastavili na půli cesty k trůnu a stařec došel až ku samému králi. Stařec na znamení úcty pokleknul, pak vstal. Panovník ze své povýšené pozice promluvil: ,, Dovolte mi, abych se představil, jsem král a vojevůdce z Harakasu. Mohu se otázat, s kým mám tu čest?, stařec bezmyšlenkovitě odpověděl: ,, Já jsem již po dvě staletí zástupcem Korinských knihoven, je mi ctí pane.,, , stařec nenadále pokračoval: ,, Přivolal jsem si vás, abych s vámi sjednal dohodu. Před třemi dny jsem poblíž vašeho teritoria zakotvil svou flotilu, tak se stalo v zájmu Harakasu. Připlul jsem, abych získal tajemství vašich knihoven. Je v mé moci vás jednou pro vždy zničit, ano je to tak, ale máte možnost se jako jedni z mála zachránit. Buď nám tajemství vydáte dobrovolně, nebo si pro něj dojdu sám.,,. Stařec ani nenechal doznít panovníkova slova, přistoupil k trůnu o krok blíže a spustil svou ,, Naše legendy předvídají již mnoho let váš příchod, na toto období je prorokováno spojení našich dvou znepřátelených národů. My, žijící na Korinu a střežící tajemství knihoven, tajemství o zbrani, která by vám dodala moci ovládnout naši galaxii. Avšak, má to jeden háček. Tajemství našich knih je psáno zvláštním jazykem a zašifrováno. Jedinou možností jak jej rozluštit, je pomocí klíče, klíče který leží ukryt v knihovnách na dně Enderu, hlavního města Abarasu. Planeta Abaras leží na 500 světelných mil od Korinu, po dlouhá staletí jsme s národem z Abarasu v rozepři, předtím jsme však byli přáteli a sestrojili tajemnou a mocnou zbraň, ale teprve před několika desetiletími jsme přerušili naši nikdy nekončící válku. Naše země se teprve zotavuje z boje. A VY chcete, abychom vám dali do rukou zbraň, která zotročí a zničí náš lid i naši galaxii. To se radši dle proroctví spojíme s bratry z Abarasu a postavíme se Vám, temným z Harakasu. Vaši nabídku odmítáme!,,. Panovník se na trůně pohodlněji usadil, oddychnul si a pobouřeně odpověděl na starcova slova: „Dobrá. Jak tedy chcete. Zničím vás s celou vaší bídnou galaxií, nastolím vám tvrdý režim a ještě budete litovat, že jste nepřijali mou štědrou nabídku.“ , panovník Harakaský rukou pokynul strážím a ty proti Neilově skupině vztyčily hlavně svých laserových pušek. Stařec měl mnoho času bránit se svou paralizační pistolí, ale místo toho odhodil pouzdro se svou zbraní a pronesl ke králi ,, Proroctví se naplnila, můj čas nadešel…„, jeden ze strážných jej chladnokrevně zastřelil, výboj starce srazil k zemi. Muži z Neilova průvodu vytáhli pušky a ustupovali. Místností se ozývaly výboje laserových zbraní, několik stráží padlo a žena vedle Neila zavrávorala a poklekla. Neil ji podepřel, pomohl ji vstát a vyběhnul s ní nehlídanými dveřmi ven, chodbou uháněli k Anathemě. Žena se vzpírala a odmítala Neilovu pomoc, až se s ní Neil musel zastavit. Těžce oddychovala a měla naléhavý výraz. Neil chvíli počkal a žena na něj za chvíli přišla se zoufalou prosbou: ,, Proroci prorokovali i mou smrt. Musím zde zůstat, je to naléhavé, ale ty se musíš vydat na Abaras a sjednat mír, poté se musíte postavit hrozbám z Harakasu. Proroctví vypráví i o tvém …“ , a poté žena na Neilových ramench skonala. Neil ji opatrně položil na studenou zem, rozběhl se sněhobílými chodbami Harakasu.

Neil nastoupil do Anathemy a vzlétnul na cestu ke Korinu.

Další články seriálu Hemisphere:

pošli na vybrali.sme.sk

Diskuze k článku Hemisphere (1. díl) (0 komentářů)
© Copyright 2003 - 2024 Peter Sedlařík (Galaxie) | RSS | ISSN 1801-2132