Galaxie Team
GALAXIE
Jan, pondělí 24.6.2024, 9:03:13
Hemisphere (4. díl)

Hemisphere (4. díl)

A je tu 4. díl Hemisphery s názvem "Před branami Enderu".
 

Neil s předsedou stanuli před branami Enderu, hlavního města Abarasu. Hradby obrovského města byly zapuštěny do úpatí obrovské hory, ve středu města stála vysoká kamenná stavba, která byla centrem města s posvátnou Enderskou knihovnou. Na střeše pravidelné knihovny stála sněhobílá věž, kterou prý obývá sám veliký král Artemidský. Duncan sídlil na základně na oběžné dráze Abarasu.

Bránou města procházeli tam a zpátky kupci a obchodníci, aby mohli vystavovat své zboží v ulicích Enderu. Neil si stáhl do tváří kápi z Polova pláště, předseda tak učinil také a prošli v davu kupců branami města. Jejich první kroky vedly ke knihovně. Neil následoval předsedu úzkými uličkami plnými kamenných a hliněných domů, konečně už dorazili k té obrovské stavbě. U hlavního vchodu do knihovny stáli dva strážní s paralizačními tyčemi. Předseda se nenechal zaskočit a vlídně je požádal o povolení vstoupit, ale strážní zásadně odmítli. Předseda se zamyslil, Neil stál opodál. Pak předseda zvednul ruku, mávnul strážnému před obličejem a Neil zpozoroval, jak se k obloze vznášely drobné proužky výparů a jak předseda odhodil na zem prázdný flakónek. Strážný tupě zíral do dáli, jakoby přestal vnímat okolí, předseda beze slov vešel dovnitř. Neil třímal pod kabátcem svou pušku a následoval předsedu, čím dál tím větším tempem procházeli chodby, sem tam někoho potkali, ale nikdo jim nevěnoval větší pozornost. V kamenných, hrubě tesaných, ale přepychově zdobených chodbách po chvíli našli schodiště, začali po vinutých schodech stoupat nahoru. Schody stále stoupaly a vinuly se výš a výš, Neil sotva stačil předsedovi, zvenčí se přes tenké zdi ozývalo vyvolávaní kupců. Konečně s předsedou dosáhli konce schodiště, dorazili k dlouhé chodbě, na jejíž konci stály těžké dubové dveře, po krajích chodby stáli tři královští těžkooděnci. Neil se postavil bok po boku předsedovi a došli až k těžkooděncům. ,, Stát! Co tu pohledáváte?" Otázali se strážní. ,,Jsme zbytek diplomatické skupiny za rod z Korinu. Máme za úkol sjednat mír, přesně jak praví legendy." Předseda přistoupil k těžkooděncům o krok blíže, Neil zůstal stát na místě. ,,Vstoupit můžete jen s povolením velitele obranných sil Abarasu, Duncana Artemidského." Poučil předsedu jeden ze strážných. V tom se se skřípěním otevřely dubové dveře, stál v nich sám král Artemidský a pokynul průvodu, aby vstoupili dovnitř. Těžkooděnci ustoupili a Neil s předsedou vešli dovnitř, panovník za nimi zabouchl dveře. Neil stál v přepychově zdobené ložnici, za jiných podmínek by v žádném případě nepřipomínala žalář. Panovník se mezitím tiše usadil na křeslo bokem. K Neilovu údivu panovník začal hovořit první. ,,Dlouho jsem vás očekával. Dle proroctví vás mám přijmout, máme spolu po dlouhých staletích bojů sjednat mír. Je tomu tak?" Předseda předstoupil před krále a pokleknul. ,, Ano, je tomu tak, pane. Vše, co předčila proroctví, se naplnilo, a tak vás dle legend žádám, zastavte svého syna, spojme spolu síly a odrazme hrozbu z Harakasu." Panovník se zamyslil. ,,A tak také učiním, ale musíte vyčkat času, na Abarasu je dvojí lid rozdílných názorů. Polovina stojí za mnou a polovina za mým nemilosrdným synem. Do týdne se mohou pokusit mí stoupenci rozpoutat válku, ale Duncan je tajně zaprodán Harakasu, zaútočí společně na vaši zemi, bude to obrovský nápor, ale zatím nezískali klíč ke zbrani, stále je ukryt v knihovnách." Předseda stále klečel. ,,Pak se tedy budeme jen bránit a vyčkávat, až přijde čas. Potom spojíme své síly proti zlé moci. Děkujeme vám, za vaše vřelé přijetí. panovník na odpověď přikývnul ,, Dobrá tedy. Ale nyní musíte opustit Erden, Duncan již jistě ví o vaší přítomnosti v mé věži. V několika posledních hodinách se přes Abaras přehání obrovská písečná bouře, musíte si pospíšit. A ještě něco, příteli, smím znát vaše pravé jméno a jméno vašeho tichého společníka.,, , předseda se zarazil na odchodu ,, Ano, smíte. Můj přítel se jmenuje Neil, je pilotem naší lodi. A já pane,…, já jsem Markant Artémidský, váš vzdálený příbuzný, bratranec.,, , panovník Artemidský jen odpověděl , Přesně dle proroctví, mnoho zdaru, bratranče. ,,

Neil s předsedou už, už sbíhali schody, dole vběhli do kamenných chodeb a uháněli směrem k východu. Neil klopýtal před předsedou, zoufale hledal východ. Když minul jednu postraní chodbu, ani jí nevěnoval pozornost a uháněl dál, v tom se zpoza něj ozval výkřik. Neil se zastavil a zprudka ohlédnul, předseda byl opřený o stěnu, krvácela mu paže, Neil se chtěl vrátit k předsedovi, ale ten jej poslal pryč, ať předá na Korin poselství. Neil opustil předsedu, rychle vyhledal východ a zařadil se do davu kupců, kteří opouštěli Ender.

Předseda běžel v závěsu za Neilem, ten nepozorně proběhnul jednu postranní chodbu a předseda jej bezhlavě následoval, když předsedsa míjel odbočku srazila jej ostrá bolest, ohlédnul se a spatřil šestici lechkooděnců jak jej následují, chytnul si střelnou ránu na paži a vběhnul do postraní chodby, narazil na další schodiště, stoupal jim níž a níž, do sítě jeskyní, Enderských knihoven.

Neil se přiřítil ke stánku se směnným zbožím, za nemalý obnos vyměnil svou pušku a vše co měl u sebe , se svým malým bohatstvím vběhnul do stánku s energetickými krystaly. Měl sotva polovinu ceny palivového krystalu, který nezbytně potřeboval. Neil nabídnul prodavači zbytek své cenné vody, prodavač přijal a Neil s palivovým krystalem opustil hlavní město Abarasu, Ender.

A tu se cesty rozdělily. Neil na cestě pouští, uvězněn v písečné bouři, s palivovým krystalem na zoufalém úniku k Anathemě. Markant Artemidský uvězněný v síti Erdenských knihoven, v labyrintu, který znamenal smrt již pro několik stovek lidí.

Další články seriálu Hemisphere:

pošli na vybrali.sme.sk

Diskuze k článku Hemisphere (4. díl) (0 komentářů)
© Copyright 2003 - 2024 Peter Sedlařík (Galaxie) | RSS | ISSN 1801-2132